Cours d'espéranto en dix leçons :

9.8. Exercice

Temps moyen estimé : 130 minutes

EXERCICE : Traduisez les articles suivants puisés dans diverses revues.

Cet exercice ne peut pas être corrigé automatiquement. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

1. Geinstruistoj gvidas Esperanto-kursojn por 303 gelernantoj en la brazila urbo Salvadoro. Kiel en la resto de la lando, ankaŭ en Salvadoro oni sentas kreskon de la intereso pri la Internacia Lingvo post la 66a Universala Kongreso en Brazilio.

2. Bela parketo en la centro de la sud-franca urbo Pau ĵus ricevis la nomon Zamenhof. La urb-estro de Pau, André Labarrère, fariĝis ministro en majo. Li dufoje subtenis leĝproponojn, kiuj celas meti Esperanton en egalan situacion kun aliaj lingvoj. Li estas honora membro de la loka Esperanto-societo, kaj pasint-jare li persone malfermis ekspozicion pri Esperanto, kiu restis unu monaton en la urba biblioteko.

3. La 11an de oktobro 1980, grupo de samideanoj de Bostona Esperanto-Klubo veturis al Ŝerbruko (Kebekio) por esti gastigataj de ŝerbruka Esperanto-Societo (ŜES) dum speciala semajnfina aranĝo. Plie montrealanoj el la du kluboj kunvenis sabatvespere por partopreni komunan manĝon en restoracio kaj vesperon en la kutima renkontejo de ŝES ĉe la loka universitato. Naciecoj reprezentitaj: Francio, Japanio, Kanado, Usono.

4. Kio okazas ĉe la junularaj esperantistaj asocioj de la landoj najbaraj de ni? Por respondi al tiu demando, jen nova rubriko. Ĉi-numere ni donos novaĵojn pri NEJ (Nederlanda Esperantista Junularo) kaj FEJA (Flandra Esperanta Junulara Asocio). Tiuj du asocioj havas komunan bultenon. La plej interesa afero, kiun tiuj uloj organizas – almenaŭ el nia vidpunkto – estas la Paska Renkontiĝo. Ĝi nun iĝis tradicia kaj, kiel la nomo antaŭsupozigas, ĝi okazas dum la Paska semajnfino.

NOTE : Ŝerbruko : Sherbrooke (ville du Québec)

VOCABULAIRE À RETENIR

Ces mots seront automatiquement ajoutés à votre vocabulaire à réviser lorsque vous aurez terminé d'étudier cette section. Le nombre de mots à réviser sera indiqué sur le bouton affiché au-dessus du sommaire.

gvidi : guider, diriger

Brazilo : Brésil

Braziljo : Brasilia

senti : sentir, ressentir

kresko : croissance, accroissement

samideano : partisan (ici : espérantiste)

gastigi : recevoir (des invités), offrir l’hospitalité

kutima : habituel

Usono : États-Unis

plie : de plus

aranĝo : manifestation

asocio : association

najbaro : voisin

rubriko : rubrique

numero : numéro (d’une revue)

bulteno : bulletin

organizi : organiser

vidpunkto : point de vue

Pasko : Pâques

tradicio : tradition

supozi : supposer

Flandro : Flandres

Nederlando : Pays-Bas