Cours d'espéranto en dix leçons :

8.9. Retour sur l’accent tonique

Temps moyen estimé : 5 minutes

Lisez régulièrement le texte suivant à haute voix en ayant soin d’appliquer l’accent tonique sur l’avant-dernière syllabe comme il se doit.

  La lingvo Esperanto estis kreita de Doktoro Zamenhof, por ke la homoj de la diversaj nacioj povu interŝanĝi siajn ideojn sen malfacilaĵo. Esperanto volas, ke sur la tuta mondo ĉiu povu esprimi tion, kion li aŭ ŝi pensas per lingvo facila por ĉiuj popoloj, lernebla en kelkaj semajnoj. Simpla, fleksebla, belsona, vere internacia en siaj elementoj, la lingvo Esperanto prezentas al la mondo la solan praktikan solvon de lingvo internacia, ĉar, facila por homoj kleraj, Esperanto estas preskaŭ sen peno komprenata ankaŭ de la personoj nemulte instruitaj. Mil faktoj atestas la grandan meriton de la internacia lingvo Esperanto.

(adapté du Nouveau cours rationnel et complet d’Espéranto - SAT-Amikaro, Paris)

REMARQUE :

Surveillez attentivement la lettre R qui doit être roulée comme en italien et la lettre H qui est toujours expirée comme dans les mots anglais hand, hair, have.