Gerda malaperis :

24.4. Ekzercoj

Temps moyen estimé : 120 minutes

EXERCICE : Demandoj.

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Cet exercice ne peut pas être corrigé automatiquement. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

1. Kiel aspektis la trezoro?

2. Kion legis Ronga?

3. Kiam Marta eksciis pri la trezoro de la lumoserĉantoj?

4. Kie profesoro Kosadi faris historian esploron?

5. Kion profesoro Kosadi eksciis pri la trezoro? Kion li ne povis kompreni?

6. Kiel Marta eksciis pri la trezoro?

EXERCICE : Forigu la vortojn skribitajn grandlitere, uzante participon.

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Plusieurs réponses sont possibles. Si vous indiquez l'une des bonnes réponses, elle sera automatiquement soulignée en vert.
Si la réponse n'est pas soulignée, cela ne veut pas dire qu'elle soit incorrecte, mais simplement que le système n'a pas pu l'analyser. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

Exemples :

ĈAR la studentoj LIN OBSERVIS, li ne kuraĝis foriri.
→ Observate de la studentoj li ne kuraĝis foriri.

7. La HOMOJ, KIUJ FORIROS, ne plu zorgos pri sia laboro.

8. La INFANOJ, KIUJ LERNAS, ekstaras, kiam la instruisto envenas.

9. POST KIAM LI longe PRIPENSIS la aferon, li decidis ekagi.

10. Oni enŝlosis la HOMON, KIUN ONI KAPTIS, en la policejo.

11. La HOMO, KIU MALAPERIS, estas instruisto pri malnovaj sekretaj lingvoj.

12. DUM LI ATENDIS la buson, Tom ekhavis ideon.

13. La HOMOJ, KIUJN LA AFERO INTERESAS, povas trovi pli da informoj en iu ajn biblioteko.

14. La blondulo forveturis, DUM Tom kaj Linda OBSERVIS LIN.

15. La HOMOJ, KIUJN ONI LIBERIGOS, ankoraŭ atendis la malfermon de la pordego.

16. ĈAR la polico LIN KAPTOS, la spiono manĝis la dokumenton.

17. POST KIAM ĉiu FORGESIS ĜIN, la libro atendis multajn jarcentojn en la biblioteko.

18. TUJ ANTAŭ OL LI MALFERMIS la pordon, li subite konsciis pri stranga bruo venanta de ĝia alia flanko.