Gerda malaperis :

22.4. Ekzercoj

Temps moyen estimé : 95 minutes

EXERCICE : Demandoj.

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Cet exercice ne peut pas être corrigé automatiquement. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

1. Kie troviĝas la loko indikita?

2. Kial Tom tute ne ŝatus vojaĝi ŝipe?

3. Kiel oni povas iri preskaŭ ĉien ajn?

4. Kiom da homoj atendas la trezorserĉantojn?

5. Kion rimarkas Linda observante la vojon?

EXERCICE : Trovu la vortojn.

La vortoj estas:
aparato, aperi, bezoni, dokumento, edzo, elporti, filo, frato, gardi, hejmo, historio, horloĝo, ĵeti, kapti, konduki, kontroli, lasta, legi, letero, mono, motivo, obei, obstina, pasi, plaĉi, preni, preskaŭ, problemo, promesi, riĉa, sata, serĉi, skribi, solvi, suferi, ŝanĝi, ŝteli, teruro, tipo, uzi

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Plusieurs réponses sont possibles. Si vous indiquez l'une des bonnes réponses, elle sera automatiquement soulignée en vert.
Si la réponse n'est pas soulignée, cela ne veut pas dire qu'elle soit incorrecte, mais simplement que le système n'a pas pu l'analyser. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

Exemples :

ekpreni kaj firme teni → ekpreni kaj firme teni : kapti

6. aliigi :

7. aparato por montri la horojn :

8. atenti, zorgi kontraŭ danĝero aŭ ebla malbono, teni :

9. certigi, ke oni ion faros :

10. detale esplori, ĉu io estas ĝusta aŭ ĝuste farita :

11. domo aŭ loko, kie oni konstante vivas :

12. ekpreni kaj firme teni :

13. ekzemplo prezentanta iun specon :

14. estanta post ĉiuj aliaj :

15. firme restanta ĉe siaj opinio kaj volo :

16. grava skribaĵo :

17. irigi kun si :

18. kapti por teni, porti aŭ uzi; havigi al si; akcepti, ricevi :

19. kaŝe forpreni ion de alia homo :

20. kontentigi, feliĉigi, ĝojigi :

21. kun multe da havaĵo, da mono, da io ajn :

22. kunaĵo de objektoj kaj iloj servanta por ion fari :

23. ne bezonanta manĝaĵon :

24. ne kontraŭstari, vivi kun io ĝisfine :

25. ne tute, sed ne tute ne :

26. pagilo konsistanta el pecoj kun difinitaj valoroj :

27. preni kiel rimedon, agi per io por kontentigi bezonon :

28. provadi por trovi :

29. rapide forigi de si tra la aero :

30. scienco pri pasintaj okazaĵoj; rakonto pri okazintaĵo :

31. sekvi per okuloj kaj kompreni ion skribitan :

32. sekvi tion, kion volas alia persono :

33. senti doloron, travivi malfeliĉaĵon :

34. sin vidigi, ekmontriĝi, iĝi videbla :

35. skribaĵo sendita al alia homo :

36. solvota demando, malfacilaĵo :

37. suferi pro manko de iu necesa, necesigi ion :

38. surpaperigi vortojn :

39. timego :

40. tio, kio igas iun agi aŭ opinii en iu maniero :

41. trairi, preteriri; transirante malaperi, ne daŭri :

42. trovi la respondon al demando, la rimedon kontraŭ malfacilaĵo :

43. vira ido de samaj gepatroj :

44. vira homido :

45. viro ligita al virino por kunvivado kaj nasko de infanoj :