Gerda malaperis :

21.4. Ekzercoj

Temps moyen estimé : 100 minutes

EXERCICE : Demandoj.

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Cet exercice ne peut pas être corrigé automatiquement. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

1. Pri kio parolas Gerda kaj Bob?

2. Kio okazas post iom da tempo?

3. Kion promesas Gerda?

4. Pri kio temas la papero?

5. Kiuj estas la Lumoserĉantoj?

6. Kial la ŝtatoj persekutis ilin?

7. Kiam la aĉulo foriras?

EXERCICE : Trovu la vortojn.

La vortoj estas:
bruna, dekstra, dolĉa, flanko, fojo, flugi, frua, gratuli, grupo, hieraŭ, ĵus, kelnero, koloro, kuko, mateno, meblo, milito, muziko, nazo, noto, okazi, pano, papero, plafono, plano, plata, poŝto, raporti, reala, rompi, soldato, speco, sporto, strato, supo, ŝanco, tasko, telero, vendi, vesti

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Plusieurs réponses sont possibles. Si vous indiquez l'une des bonnes réponses, elle sera automatiquement soulignée en vert.
Si la réponse n'est pas soulignée, cela ne veut pas dire qu'elle soit incorrecte, mais simplement que le système n'a pas pu l'analyser. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

Exemples :

kunligita aro → kunligita aro : grupo

8. administrejo por transportado de leteroj :

9. agrable sentiganta, kiel sukero :

10. ano de la militistaro :

11. antaŭe pripensita kaj ordigita aranĝo de realigota agado :

12. aro de aĵoj kun samaj ecoj :

13. arto aranĝi sonojn en maniero plaĉa por aŭskultado :

14. ĉe la flanko kontraŭa al tiu de la koro :

15. ĉiu el la okazoj, kiam io okazas :

16. dekstra aŭ maldekstra parto :

17. ebleco de sukceso :

18. elstara parto meze de vizaĝo :

19. estiĝi, fariĝi en iu loko aŭ momento :

20. farota laboro aŭ servo :

21. fordoni ion interŝanĝe por mono, malaĉeti :

22. frua parto de tago antaŭ tagmezo :

23. granda movebla objekto por uzado en domo :

24. ĝentile esprimi al iu sian kontentecon pro ties sukceso aŭ feliĉo :

25. io plata, el kio oni manĝas :

26. je la tago antaŭ la nuna tago :

27. korpaj ludoj :

28. kovri la korpon per io portebla :

29. kunligita aro :

30. malalta aŭ maldika :

31. maldika aĵo, sur kiu oni skribas, kaj el kiu oni faras librojn :

32. mallonga memoriga skribaĵo :

33. mallonge antaŭe :

34. manĝaĵo kun multe da akvo :

35. okazanta pli antaŭe, proksime al la komencotempo :

36. pansimila sed pli dolĉa bakaĵo :

37. perforte dispecigi :

38. reciproka mortigado inter malamikaj homgrupoj :

39. restoracia servisto, kiu alportas la trinkaĵojn kaj manĝaĵojn :

40. ruĝeco, blueco, bruneco, verdeco, nigreco, ktp :

41. ruĝete terkolora :

42. sciigi al alia persono, kion oni aŭdis, vidis kaj trovis :

43. sin movi tra la aero :

44. speco de simpla manĝaĵo :

45. supra kovrilo de ĉambro :

46. vere ekzistanta kaj kontrolebla :

47. vojo inter domoj en urbo :