Gerda malaperis :

18.4. Ekzercoj

Temps moyen estimé : 100 minutes

EXERCICE : Demandoj.

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Cet exercice ne peut pas être corrigé automatiquement. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

1. Kiu parolas komence de la ĉapitro, kaj pri kio?

2. Kiel sentas sin Gerda?

3. Kiom facile ŝi legis la dokumenton?

4. Kial ŝi ne diras, kio estas skribita en la dokumento?

5. Kion kunportas la aĉulo, kiam li revenas, kaj kial?

6. Kia estas la voĉo de la filino de Gerda?

7. Kion Gerda ricevas por manĝi?

Por la sekvanta ekzerco vi devos parigi la vortojn kaj la signifojn.

Centro kaj mezo estas bona paro, ĉar centro signifas mezon (ne precize, sed preskaŭ).

EXERCICE : Trovu la vortojn.

La vortoj estas:
amiko, aventuro, bani, bluo, danĝero, danki, ege, epoko, facila, fuŝi, homo, kial, kie, klaso, kompati, kredi, mezo, minuto, okulo, rondo, sana, sen, silenti, sveni, ŝati, tradicio, unua, urĝa, vorto, zorgi

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Plusieurs réponses sont possibles. Si vous indiquez l'une des bonnes réponses, elle sera automatiquement soulignée en vert.
Si la réponse n'est pas soulignée, cela ne veut pas dire qu'elle soit incorrecte, mais simplement que le système n'a pas pu l'analyser. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

Exemples :

centro → centro : mezo

8. ama(n)to aŭ ŝata(n)to:

9. ameti:

10. centro:

11. en kiu loko:

12. enakvigi:

13. esprimi feliĉon pro io ricevita:

14. esti atenta, sin okupi:

15. farebla sen granda laboro:

16. fari tre malbone:

17. grupo de amikoj (ekzemple):

18. grupo de lernantoj:

19. io kutime farata:

20. kun bone funkcianta korpo:

21. mallasta:

22. ne kun:

23. ne paroli, fari nenian bruon:

24. neĉiutaga okazaĵaro:

25. ofta okulkoloro de blonduloj:

26. parto de parolo:

27. perdi la konscion:

28. pro kio:

29. rigardi kiel veran:

30. risko de malbono:

31. senti la suferojn de alia homo:

32. sesdek sekundoj:

33. tempo en historio:

34. tia, ke oni devas tuj fari ĝin:

35. tre tre:

36. vidilo en kapo: .

37. viro aŭ virino: