Gerda malaperis :

17.4. Ekzercoj

Temps moyen estimé : 85 minutes

EXERCICE : Demandoj.

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Cet exercice ne peut pas être corrigé automatiquement. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

1. Pri kio parolas la policano?

2. Kion precize instruas Gerda?

3. Kiu estas la alta blondulo?

4. Kiu estas Marta?

5. Kial oni ankoraŭ ne pridemandis la blondulon?

6. Kiel la policano esperas retrovi Gerdan?

EXERCICE : Enmetu unu el tiuj vortoj en ĉiun lokon.

Nun vi scias kvar vortojn, kiuj aspektas simile: per, por, pri, pro.
per montras ilon: Mi venis per aŭto.
por montras celon: Mi aĉetis kafon por vi (por trinki). (celo = tio, kion oni volas havi aŭ fari.)
pri montras temon: Mi parolis/lernis pri historio.
pro montras kialon: Ŝi ŝatas lin pro liaj blondaj haroj.

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Plusieurs réponses sont possibles. Si vous indiquez l'une des bonnes réponses, elle sera automatiquement soulignée en vert.
Si la réponse n'est pas soulignée, cela ne veut pas dire qu'elle soit incorrecte, mais simplement que le système n'a pas pu l'analyser. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

7. Mi multe lernadis ___ lingvistiko ___ sukcesi en la universitato.

8. ___ la malfrua horo mi decidis veturi ___ aŭto, ___ esti pli rapida.

9. ___ kio temas? - Mi ne scias; mi ĵus alvenis.

10. Mi dankas vin ___ via helpo.

11. ___ la bruo en mia angulo, estis ___ mi tre malfacile aŭdi.

12. Mi scias certe ___ tio, ke mi vidis ĝin ___ miaj propraj okuloj.

13. Ŝi venis ___ instrui kriptaĵo-sciencon, sed mi neniam aŭdis ___ tiu fako.

EXERCICE : Anstataŭigu la vortojn inter "{}" per la ĝusta pronomo.

Forigu la vortojn kun "{}"!

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Plusieurs réponses sont possibles. Si vous indiquez l'une des bonnes réponses, elle sera automatiquement soulignée en vert.
Si la réponse n'est pas soulignée, cela ne veut pas dire qu'elle soit incorrecte, mais simplement que le système n'a pas pu l'analyser. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

Exemples :

{Tom} scias, ke {Linda} rigardas al {Tom}.
→ Li scias, ke ŝi rigardas al li.

14. Marko pensas, ke {Marko} rompis {la} tason {de Marko}.

15. Marko pensas, ke {Tom} rompis {la} tason {de Marko}.

16. Tom pensas, ke {Tom} rompis {la} tason {de Marko}.

17. Tom pensas, ke {Tom} rompis {la} tason {de Tom}.

18. Tom pensas, ke {Marko} rompis {la} tason {de Tom}.

19. De Petro {Linda} aŭdas malveran rakonton pri {Linda}.

20. De Petro {Linda} aŭdas, ke Tom rakontis malveraĵon pri {Linda}.

21. Ivano scias, kie {Petro} kaŝis {la} tason {de Petro}, sed {Ivano} ne scias, kie {Petro} kaŝis {la} tason {de Ivano}.

22. {Linda} timas, ke la spiono sekvas {Lindan} tra la urbo.

23. {Petro} timas, ke {Linda} amas {Lindan} pli ol {Petron}.

24. {Linda} ĉiam pensas, ke {la} opinio {de Linda} estas prava.

25. Marko diras, ke {Petro} perdis {la} tason {de Marko}.

26. Sed Petro diras, ke {Marko} perdis {la} tason {de Marko}.

27. Linda ne scias, ke {Marko} {Lindan} amas.

28. Linda ne scias, ke {Marko} {Gerdan} amas.