Gerda malaperis :

11.4. Ekzercoj

Temps moyen estimé : 55 minutes

EXERCICE : Demandoj.

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Cet exercice ne peut pas être corrigé automatiquement. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

1. De kiu Linda petas helpon?

2. Ĉu la juna blonda viro estas kontenta?

3. Kien la blondulo volas veturi?

4. Kion volas Linda de li?

5. Ĉu la blondulo konsentas?

6. Pri kio Linda parolas dum la veturo?

7. Ĉu la blondulo estas parolema?

EXERCICE : Plenigu per la ĝusta formo: ig kaj skribu la tutan frazon.

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Plusieurs réponses sont possibles. Si vous indiquez l'une des bonnes réponses, elle sera automatiquement soulignée en vert.
Si la réponse n'est pas soulignée, cela ne veut pas dire qu'elle soit incorrecte, mais simplement que le système n'a pas pu l'analyser. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

Exemples :

Tio facil____as la laboron. La laboro facil____as.
→ Tio faciligas la laboron. La laboro facilas.

8. Mi volis aspekti pli bele ol normale. Mi ___is min pli bela antaŭ la promenado.
Antaŭ la promenado, mi ___is pli bela. Penjo ridis pri mi, ĉar mi plibel___is min. Ni veturis en la urbon.
Vetur___is nin Penjo. Ŝi ___is mia amikino tuj post mia unua tago en la laborejo.
Antaŭ la forveturo ŝi trovis min en mia ĉambro, kie mi plibel___is.

9. La urbo trov___as tro malproksime de nia laborejo por iri piede.
Penjo ne havas aŭton, sed ŝi sukcesis hav___i al si la aŭton de Bob.

10. Post longa promenado en la urbo ni volis eksidi en trinkejo.
Tuj post kiam ni sid___is ĉe tablo, iu ulo turnis sin. Li turn___is al ni kaj ekrigardis nin.
Ni eksentis nin malbonaj. Lia rigardado malbonsent___is nin. Ni devis agi.
Ni ne plu restis sidaj, ni restar___is, tiel dev___ante lin forturni sin.
Li komprenis, ke li ĝenis nin ade rigardante al ni.
Ni kompren___is al li, ke rigardado povas esti maldiskreta.

11. Mi lernas multon en la urbo. Ĝi lern___as min pri la vivo.
Multhoma kunvivado lern___as kvazaŭ aŭtomate en la urbo.