Gerda malaperis :

7.4. Ekzercoj

Temps moyen estimé : 45 minutes

EXERCICE : Demandoj.

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Plusieurs réponses sont possibles. Si vous indiquez l'une des bonnes réponses, elle sera automatiquement soulignée en vert.
Si la réponse n'est pas soulignée, cela ne veut pas dire qu'elle soit incorrecte, mais simplement que le système n'a pas pu l'analyser. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

1. Ĉu Gerda ankoraŭ vivas? (jes / ne)

2. Kiel batas la koro de Gerda? (forte / malforte / nekonscie / konscie / verŝajne)

3. Kiun Tom volas informi? (la blondulon / la profesoron pri lingvistiko / la aŭtoritatojn / spionon)

4. Ĉu iu, kiu perdis la konscion, kuŝu kun la kapo pli alta ol la piedoj? (jes / ne)

EXERCICE : Elektu la ĝustan vorton kaj skribu la tutan frazon.

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Plusieurs réponses sont possibles. Si vous indiquez l'une des bonnes réponses, elle sera automatiquement soulignée en vert.
Si la réponse n'est pas soulignée, cela ne veut pas dire qu'elle soit incorrecte, mais simplement que le système n'a pas pu l'analyser. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

Exemples :

[Mi/Min] restis tie unu [semajno/semajnon].
Mi restis tie unu semajnon.

5. La [sukerpeco/sukerpecon] falis en la [kafo/kafon].

6. Sed [mi/min] ne deziras [sukero/sukeron] en [mia/mian] [kafo/kafon].

7. Jen [Linda/Lindan] venas en la [restoracio/restoracion]!

8. Eble [ŝi/ŝin] deziras [kafo/kafon] kun [sukero/sukeron].

9. [Tiu/Tiun] [tago/tagon] [mi/min] laboris tre multe.

10. [Li/Lin] restis tie unu [tago/tagon]; [mi/min] restis dum [tuta/tutan] [semajno/semajnon].

11. Demandu, [kio/kion] [li/lin] faras! --- Ne! Demandu [vi/vin]!

12. La [kafo/kafon], [kiu/kiun] [vi/vin] havas, estas sen [sukero/sukeron].

13. La [kafo/kafon], [kiu/kiun] [vi/vin] metis sur la [tablo/tablon], [ili/ilin] ne trinkis.

14. La [viro/viron], [kiu/kiun] metis [kafo/kafon] sur la [tablo/tablon], ne estas [studento/studenton].

15. La [tablo/tablon], sur [kiu/kiun] estas la [kafo/kafon], estas tro [malgranda/malgrandan].

16. Ĉu [vi/vin] havas iom da [kafo/kafon]? --- [Mi/Min] havas tri [tasoj/tasojn] da [kafo/kafon].

EXERCICE : Elektu la ĝustan vorton kaj skribu la tutan frazon.

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Plusieurs réponses sont possibles. Si vous indiquez l'une des bonnes réponses, elle sera automatiquement soulignée en vert.
Si la réponse n'est pas soulignée, cela ne veut pas dire qu'elle soit incorrecte, mais simplement que le système n'a pas pu l'analyser. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

Exemples :

Ĉu Tom estas same alta [kiel/ol] Bob, aŭ ĉu li estas pli alta [kiel/ol] Bob?
→ Ĉu Tom estas same alta kiel Bob, aŭ ĉu li estas pli alta ol Bob?

17. [Kiel/Ol] vi scias, Bob estas pli alta [kiel/ol] Tom, sed malpli alta [kiel/ol] la stranga blondulo.

18. Mi preferus resti ĉi tie [kiel/ol] iri informi la aŭtoritatojn.

19. La vero ofte ŝajnas pli absurda [kiel/ol] imagaĵoj.

20. Li iĝis pli kaj pli forta; li iĝis forta [kiel/ol] fortulo.

21. Iru pli rapide, aŭ iru malpli rapide; iru [kiel/ol] vi volas!