Gerda malaperis :

20.4. Ekzercoj

Temps moyen estimé : 145 minutes

EXERCICE : Demandoj.

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Cet exercice ne peut pas être corrigé automatiquement. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

1. Kion aŭdas Gerda?

2. Kiel ŝi scias, ke ne estas la kutima vizitanto?

3. Kiujn prezentas la policano al Gerda?

4. Pri kio estas la unua demando de Gerda?

5. Kiel la kaptintoj celis igi Gerdan kunlabori?

6. Por kio foriras Linda?

7. Kial la policano petas, ke Bob restu kun Gerda?

EXERCICE : Trovu la vortojn.

La vortoj estas:
bedaŭri, brako, daŭri, esperi, feliĉa, fenestro, forgesi, ĝentila, ĝoji, horo, ie, iam, infano, interesi, kanti, komenci, koncerni, kovri, krii, kuri, kuraĝa, kutimi, laca, laŭta, libera, lito, ludi, marŝi, momento, monto, movi, nacio, nenie, patro, perfekta, persono, pezi, plendi, plori, preciza, proponi, pura, rajti, rakonti, ridi, rimarki, roko, simili, situacio, soni, stulta, ŝlosi, veki, voĉo, vojo

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Plusieurs réponses sont possibles. Si vous indiquez l'une des bonnes réponses, elle sera automatiquement soulignée en vert.
Si la réponse n'est pas soulignée, cela ne veut pas dire qu'elle soit incorrecte, mais simplement que le système n'a pas pu l'analyser. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

Exemples :

senti vivan plezuron → ĝoji

8. afabla en kutima kaj ĝusta maniero :

9. aro de lokoj trairataj por iri de unu loko al alia :

10. dolore senti perdon, esti malkontenta pro ia faro aŭ manko :

11. ekkonscii pri :

12. ekmaldormigi :

13. emi ion fari pro ofta ripetado :

14. en iu loko :

15. en neniu loko :

16. esprimi malkontentecon :

17. esti aŭdebla :

18. faradi pro plezuro :

19. fari la unuan parton de io :

20. fari muzikon pervoĉe :

21. fari voĉbruon por montri subitan ĝojon :

22. fermi per seruro :

23. forte aŭdebla :

24. grupo de homoj kun samaj tradicio kaj historio :

25. havi permeson fari ion :

26. havi samajn ecojn kiel :

27. homido :

28. homo konsiderata kiel konscia kun devoj kaj rajtoj :

29. iri per egalaj paŝoj :

30. je iu tempo :

31. kapabla iri kaj fari laŭplaĉe :

32. klara, certa, perfekte ĝusta :

33. kredi, ke io dezirata realiĝos :

34. meblo por kuŝado kaj dormado :

35. meti ion sur :

36. montri doloron per okulakvo kaj ĝemetoj :

37. natura altegaĵo :

38. ne kapabla bone pensi :

39. ne miksita, sen nedezirata aldono :

40. okupi la atenton de iu :

41. parolsono de homo :

42. parto de homa korpo, ĉe kies fino estas mano :

43. parto de muro, kie povas enveni lumo kaj aero :

44. perdi memoron pri :

45. pervoĉe fari laŭtajn sonojn :

46. pluestadi, ne esti finita :

47. prezenti ideon pri io farinda :

48. rapide iri piede :

49. rilati, interesi, esti la temo de :

50. sciigi okazintaĵojn per vortoj :

51. senmanka :

52. sentanta eluzitecon de siaj fortoj :

53. senti vivan plezuron :

54. sentigi emon fali (moviĝi malsupren) :

55. sesdek minutoj :

56. ŝtonego :

57. trankvila kaj sentima antaŭ danĝero :

58. translokigi :

59. tre mallonga tempodaŭro :

60. tuto da kondiĉoj kaj ĉirkaŭaĵo :

61. tute kontenta, bonŝanca :

62. vira naskiginto de ido :