Gerda malaperis :

10.4. Ekzercoj

Temps moyen estimé : 60 minutes

EXERCICE : Demandoj.

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Plusieurs réponses sont possibles. Si vous indiquez l'une des bonnes réponses, elle sera automatiquement soulignée en vert.
Si la réponse n'est pas soulignée, cela ne veut pas dire qu'elle soit incorrecte, mais simplement que le système n'a pas pu l'analyser. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

1. Kiu ne emas fidi la flegistinon? (Tom / Bob / Linda / Gerda / la blondulo)

2. Kie Tom kaj Bob retrovis sin reciproke? (en lernejo / en universitato / en la urbego, kie ili vivis tiutempe)

3. Estas ___ flegistino(j) en la universitato. (unu / du / tri / kvar / kvin)

4. Pri kiu zorgas Tom? (pri Bob / pri Gerda / pri Linda / pri la flegistino)

5. Ĉu Tom ŝatas la novan aventuron? (jes / ne)

6. Kiun amas Tom? (Gerdan / Lindan / Rongan / la flegistinon)

EXERCICE : Kopiu la frazojn kaj anstataŭigu la stelon per la ĝusta vorto aŭ vortero.

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Plusieurs réponses sont possibles. Si vous indiquez l'une des bonnes réponses, elle sera automatiquement soulignée en vert.
Si la réponse n'est pas soulignée, cela ne veut pas dire qu'elle soit incorrecte, mais simplement que le système n'a pas pu l'analyser. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

Exemples :

Tom [*] Linda estas student[*]. → Tom kaj Linda estas studentoj.

7. Tom [*] Linda estas student[*]. En universitat[*] restoraci[*] ili observas blond[*] junul[*], kiu agas plej strange: dum li parolas [*] knabino, li kaŝ[*] metas io[*] en ŝi[*] kafotaso[*].

8. Eble estis drogo, ĉar tuj post ki[*] ŝi ekstaras kaj forlasas la restoracio[*], [*] la koridoro[*] ŝi jam perdas la konscion. Intertemp[*], Bob sid[*]is ĉe Tom kaj Linda.

9. Li povas rakont[*] al ili, ki[*] estas la knabino: ŝi estas Gerda, nova instruist[*] pri kriptaĵoscienco ([*]novaj sekretaj lingvoj). Ronga, la profesoro pri lingvistiko, volis, ke ŝi ven[*] al la universitato [*] instru[*] kaj labor[*] kun li.

10. Kiam ili aŭdas ŝi[*] falbruon el la koridor[*], Bob kaj Tom rapidas por helpi ŝi[*]. Bob metas ŝin bone, tiel [*] ŝi kuŝu komforte, kaj Tom ir[*] vok[*] flegistinon.

11. Tiu flegistino, dika, grasa kaj parolema, nur post long[*] diskut[*] kun Tom, konsciiĝas [*] tio, ke la afero urĝas. Se ŝi est[*] pli zorgema, ŝi [*] rapidus kaj eble ne okazus jeno:

12. Kiam Tom fine [*]venas kun la flegistino, Gerda estas for, kaj Bob sidas ĉe la koridor[*] mur[*], bat[*]a surkape. Kion [*]tempe faras Linda? Ŝi pli kaj pli [*]trankvil[*]as, lasite sola [*] la universitata restoracio kun la blond[*] strang[*].

13. Ŝi observ[*] lin, kaj kiam li eliras tra la pordo alurb[*], ŝi sekvas li[*]. Linda estas junulino iom tim[*], certe belega. Tom am[*]as ŝin; li havas okulojn nur [*] ŝi.

14. Li zorgas pri ŝi. Ĉu ŝi trov[*] en danĝero? Ki[*], fakte, ŝi iros? Kaj Gerda, kien ŝi[*] foriĝis? Ki[*] okaz[*] kun ŝi? La afero [*] pli kaj pli mistera!