Cours d'espéranto en dix leçons :

10.3. Aŭda komprenado

Temps moyen estimé : 15 minutes

Unua ekzerco

Vi aŭdos dufoje dokumenton. Vi havos paŭzon de tridek sekundoj inter la du aŭskultoj kaj alian de tridek sekundoj por kontroli viajn respondojn. Unue legu la demandojn.

Aŭskultu tiun rakonton:

EXERCICE : Respondu la demandojn.

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Cet exercice ne peut pas être corrigé automatiquement. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

1. Kiom da jaroj havas Maria? 1 poento

2. Kie laboras Maria? 1 poento

3. Kion vendas Maria? 1 poento

4. Kie estas la vendejo ?2 poentoj

5. Kia estas la vendejo ?2 poentoj

Dua ekzerco

Vi aŭdos dufoje dokumenton. Vi havos paŭzon de tridek sekundoj inter la du aŭskultoj kaj alian de tridek sekundoj por kontroli viajn respondojn. Unue legu la demandojn.

Aŭskultu tiun rakonton:

EXERCICE : Respondu la demandojn.

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Cet exercice ne peut pas être corrigé automatiquement. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

6. Kion proponas Maria? 1 poento

7. Kien ili iros? 1 poento

8. Kun kiu parolas Maria?2 poentoj

9. Kiam ili promenos? 1 poento

10. Kion ili kolektos? 1 poento

Tria ekzerco

Vi aŭdos dufoje dokumenton. Vi havos paŭzon de tridek sekundoj inter la du aŭskultoj kaj alian de tridek sekundoj por kontroli viajn respondojn. Unue legu la demandojn.

Aŭskultu tiun rakonton:

EXERCICE : Respondu la demandojn.

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Cet exercice ne peut pas être corrigé automatiquement. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

11. Kiu petas la horon? 1 poento

12. En la respondo, kioma horo estas?2 poentoj

13. Kiam venos la tramo? 1 poento

14. Kion faros la sinjorino?2 poentoj

Kvara ekzerco

Vi aŭdos dufoje dokumenton. Vi havos paŭzon de tridek sekundoj inter la du aŭskultoj kaj alian de tridek sekundoj por kontroli viajn respondojn. Unue legu la demandojn.

Aŭskultu tiun rakonton:

EXERCICE : Respondu la demandojn.

Pour obtenir une lettre accentuée, il suffit de taper la lettre suivie d’un x : en tapant cx, sx, ux... vous obtiendrez ĉ, ŝ, ŭ...

Cet exercice ne peut pas être corrigé automatiquement. Votre correcteur vous donnera des explications sur les réponses que vous aurez données.

15. Kiom da jaroj havas Julia? 1 poento

16. Kie ŝi loĝas?2 poentoj

17. Pri kiu tago ni parolas en la rakonto? 1 poento

18. Kion Julia faras hodiaŭ? 1 poento

19. Kie ŝi laboras? 1 poento